Prostor pro váš vnitřní prostor


Ateliér


Ateliér pro kreativní terapii, arteterapii a další terapeutické a rozvojové aktivity.


Zobrazit více

Program


Artepsychoterapie, skupiny, otevřený ateliér, malování jako hra atd.


Zobrazit více

Vzdělávání


Pořádáme výcviky a kurzy z oblasti arteterapie. Aktuálně výcvik v Jeu de peindre.


Zobrazit více

Lidé


Lektorky a terapeutky - seznamte se s námi:


Zobrazit více

O ateliéru

NOVĚ OTEVŘENÝ PROSTOR PRO KREATIVNÍ TERAPII A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVí


POSLÁNÍ:

 • Alfa ateliér je prostor pro kreativní terapii a svobodnou tvorbu. Nabízíme arteterapeutické a výtvarně seberozvojové programy.
 • Programy zahrnují individuální sezení, tematizované kurzy a  otevřený ateliér.
 • Pracujeme s dětmi i dospělými.
 • Věříme, že tvořivost je přirozenou součástí vyváženého zdravého života a její rozvíjení nás obohacuje, přináší radost a odpočinek. Nový bílý papír nám dává šanci vytvořit nový tvar, dát nový směr a novou barvu a tak rozvíjet svou zkušenost.
 • Věříme, že proces tvoření je sám o sobě léčivý.

CÍLE: 

 • Usilujeme o to, aby více a více lidí mohlo z tvořivosti čerpat.
 •  Vytváříme prostor  pro svobodnou tvorbu, kde není cílem vytvořit krásný obraz. Není podstatné, co vznikne. Nepotřebujete výtvarné nadání ani vzdělání. To, co potřebujete, je jen špetka odvahy pustit se do práce.

PROSTOR PRO OSOBNÍ ROZVOJ, KREATIVITU, SVOBODNÉ SPOČINUTÍ ČI SPONTANEITU


Programy v Alfa Ateliéru jsou vedeny lektorkami s komplexním psychoterapeutickým a arteterapeutickým vzděláním – viz Lidé v ateliéru. Pracují pod supervizí a dále se vzdělávají. Mají tak plné kompetence k tomu, aby s vámi pracovaly na tématech:

 • potíže se vztahy – v rodině, ve škole, v zaměstnání
 • zdravotní potíže – úzkosti, deprese, nemoci psychosomatického původu
 • výchovné potíže – od batolat po dospívající
 • trauma – tělesné a/nebo psychické zranění
 • potíže s koncentrací, se soustředěním
 • těžko se rozhodujete, potřebujete podpořit
 • sebevyjádření, sebejistota

Program


SKUPINOVÉ PROGRAMY

Aktuálně připravujeme:

  • Týden uměleckého vzdělávání a výtvarné tvorby - viz www.amaterskatvorba.cz
  • Malování jako hra - od 26. září 2019 - čtvrtky 1x14 dní - děti i dospělí, (200 Kč/h, 2000 Kč/11 hodin=pololetí), vede A. Hlubučková
  • Otevřený ateliér - pravidelně pondělí 14:00 - 15:00, vede A. Hanzlová
  • Arte skupina - rozvoj, podpora, setkávání, relax, uvědomění - přihlášky na úvodní pohovor posílejte emailem - zřejmě čtvtky 1x14 dní  od října 2019 do ledna 2020

Malování jako hra -  různorodá skupinka lidí od 3 do 99 let.

Sebevyjádření. Spontaneita. Svoboda spolu s danými pravidly a hranicemi. Vše je tu uzpůsobeno k tomu, aby jste se mohli dotknout svých instinktů a svých zdrojů.

Zveme vás k objevování vašeho vnitřního světa. Povzbuzujeme spontánní projev, nikdo neinterpretuje, nehledá významy, nesoutěžíme, není zde dosahování cílů, není zde hodnocení a nároky. Jen vy, barvy a vaše vnitřní potřeby. V této skupině jsou jedinci mezi druhými, nikoliv proti druhým.

Tato aktivita není terapií ani skupinovou arteterapií, i když se pracuje s uměním a má terapeutické účinky. A to proto, že sama aktivita stimuluje vlastní schopnosti každého, kdo se účastní, k tomu, aby realizoval a rozvíjel v sobě to, co je aktuálně třeba, aby se, velmi silně řečeno, léčil sám.

Proběhlo: 

 • Sochy podle Miró - květen 2019
 • Koláž a Kolář - únor 2019
 • Vision Board - 4.1.2019, společná tvorba vizí pro nový rok
 • Hra malováním - září-prosinec 2018
 • Objevuji akvarel - červenec 2018
 • Čáry a uzemění - červenec 2018
 • Já jako krajina - červen 2108

Vzdělávání


VÝCVIK – JEU DE PEINDRE

I. VÝCVIK  - JEU DE PEINDRE

V ateliérech Closlieu francouzského pedagoga a výzkumníka Arno Sterna  se již 70 let mohou děti i dospělí svobodně vyjadřovat a podporovat svou koncentraci, spontaneitu a autenticitu. Arno Stern objevil systém znaků, který je vyjadřován ve „Malování jako hra – Jeu de peindre“, a rozvinul metodu, jak podporovat ony procesy. Více na webu A. Sterna.

Tento výcvik vás provede teorií znaků a vývoje malby a kresby u dětí i dospělých. Nabídne vám respektující přístup ke klientům a naučí vás vést výtvarný ateliér tohoto typu. Výcvik obsahuje teoretickou i praktickou část (přednáška, projekce, práce s reálnými klienty).

Lektoruje: Martina Weißgerber (Německo, Francie), žačka Arno Sterna, praxe 25 let, arteterapeutka (RFA – Státní arteterapeutický diplom) a psychoterapeutka (Evropský certifikát psychoterapeuta). Garantováno Českou arteterapeutickou asociací.

Místo: Praha.

Termíny: 21.- 23. června, 20.- 22. září, 1.- 3. listopadu 2019, celkem 90 hodin

Přihlášky pro rok 2019 jsou uzavřeny.

Další informace emailem:  info@alfaatelier.cz 


Lidé v ateliéru

Image
Andrea Hlubučková

psycholožka, psychoterapeutka, arteterapeutka


Image
Andrea Hanzlová

psychoterapeutka, arteterapeutka


Image
Iva
Ouhrabková

výtvarnice, arteterapeutkaGalerie

Záběry z ateliéru:

Letáky našich programů:


Kontakt

Navštivte nás. Schůzku je potřeba předem domluvit.

Jak k nám: autobus 101, 135 zastávka Slovinská; nebo: tram: 4, 13, 22 zastávka Čechovo náměstí

Parkování v okolí bez parkovacích zón

Slovinská 14
Praha 10 Vršovice

Tel.: 732 675 559 (Andrea Hlubučková)
info@alfaatelier.cz