Prostor pro váš vnitřní prostor


O ateliéruPROSTOR PRO KREATIVNÍ TERAPII

POSLÁNÍ:

 • Alfa ateliér je prostor pro kreativní terapii a svobodnou tvorbu. Nabízíme arteterapeutické a výtvarně seberozvojové programy.
 • Programy zahrnují individuální sezení, tematizované kurzy a  otevřený ateliér.
 • Pracujeme s dětmi i dospělými.
 • Věříme, že tvořivost je přirozenou součástí vyváženého zdravého života a její rozvíjení nás obohacuje, přináší radost a odpočinek. Nový bílý papír nám dává šanci vytvořit nový tvar, dát nový směr a novou barvu a tak rozvíjet svou zkušenost.
 • Věříme, že proces tvoření je léčivý.

CÍLE: 

 • Usilujeme o to, aby více a více lidí mohlo z tvořivosti čerpat.
 •  Vytváříme prostor  pro svobodnou tvorbu.
 •  Arteterapii a artepsychoterapii poskytujeme lege artis v oboru terapeutických a psychologických služeb.

AKTUÁLNĚ:  Respektujeme hygienická nařízení vlády. Na kapacitu programů se informujte emailem.

PROSTOR PRO OSOBNÍ ROZVOJ, KREATIVITU, SVOBODNÉ SPOČINUTÍ ČI SPONTANEITU


Programy v Alfa Ateliéru jsou vedeny lektorkami s komplexním psychoterapeutickým a arteterapeutickým vzděláním. Pracují pod supervizí a dále se vzdělávají. Mají tak plné kompetence k tomu, aby s vámi pracovaly na tématech:

 • potíže se vztahy – v rodině, ve škole, v zaměstnání
 • zdravotní potíže – úzkosti, deprese, nemoci psychosomatického původu
 • výchovné potíže – od batolat po dospívající
 • trauma – tělesné a/nebo psychické zranění
 • potíže s koncentrací, se soustředěním
 • těžko se rozhodujete, potřebujete podpořit
 • sebevyjádření, sebejistota

Ateliér


Ateliér pro kreativní terapii, arteterapii a další terapeutické a rozvojové aktivity.


Zobrazit více

Program


Artepsychoterapie, skupiny, otevřený ateliér, malování jako hra atd.


Zobrazit více

Vzdělávání


Pořádáme výcviky a kurzy z oblasti arteterapie. Aktuálně výcvik v Jeu de peindre.

Zobrazit více

Lidé


Lektorky a terapeutky - seznamte se s námi:


Zobrazit více


Program

Aktuálně:

 • Skupinová arteterapie - AKTUÁLNĚ:   Pozastaveno. Informujte se emailem.  -  Prostor, kde můžete tvořit, objevovat sami sebe, dotýkat se svých silných i křehkých částí, hledat své potřeby a nové pohledy na situace ve vztahu k sobě, k druhým či ke světu. Můžete své životní situace "ztvárnit, vidět, prožít a přetvořit".  Nejde o umění.
 • Výtvarná exprese - AKTUÁLNĚ: Pozastaveno.  Posílejte předběžné přihlášky. - program svobodného malování podle Arno Sterna. Děti od 5 let i dospělí společně. Skupinka do 10 účastníků.  Každý čtvrtek 15.30 - 17:00.  Cena na pololetí - 3500,-Kč (14 setkání). Přihlášení na info@alfaatelier.cz Vede A. Hlubučková

............................................................

Výtvarná exprese -Sebevyjádření. Spontaneita. Svoboda spolu s danými pravidly a hranicemi. Dotkněte se svých zdrojů.

Zveme vás k objevování vašeho vnitřního světa. Povzbuzujeme spontánní projev, nikdo neinterpretuje, nehledá významy, nesoutěžíme, není zde dosahování cílů, není zde hodnocení a nároky. Jen vy a barvy.

Dospělým program přináší odpočinek, uvolnění a harmonii. Můžete stvořit nový svět, dostat se k sobě samému.

Dětem program přináší kreativitu, samostatnost, sebedůvěru. Lepší soustředění a průpravu pro psaní a další školní dovednosti.

____________________

Proběhlo: 

rok 2020:

 • Setkávání s arteterapií - pravidelná arte skupinka 1x měsíčně, březen-červen online přes ZOOM
 • Malování jako hra - středy od září do ledna
 • Vision Board - 8. ledna

rok 2019:

 • Přichází po sametu - arte happening jako oslava výročí revoluce 1989.
 • Týden uměleckého vzdělávání a výtvarné tvorby - www.amaterskatvorba.cz
 • Sochy podle Miró - květen 2019
 • Koláž a Kolář - únor 2019
 • Vision Board - 4.1.2019, společná tvorba vizí pro nový rok

rok 2018:

 • Hra malováním - září-prosinec 2018
 • Objevuji akvarel - červenec 2018
 • Čáry a uzemnění - červenec 2018
 • Já jako krajina - červen 2018


Vzdělávání

VÝCVIK VÝTVARNÉ EXPRESE
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

DRUHÝ BĚH VÝCVIKU v přístupu ARNO STERNA  -  2021/2022

V ateliérech Closlieu francouzského pedagoga a výzkumníka Arno Sterna  se již 70 let mohou děti i dospělí svobodně vyjadřovat a podporovat svou koncentraci, spontaneitu a autenticitu. Arno Stern objevil systém znaků  "formulaci"  vyjadřovaný skrze "Malování jako hra – Jeu de peindre“, a rozvinul metodu, jak podporovat ony procesy. Více na webu A. Sterna.

Tento výcvik vás provede teorií znaků a vývoje malby a kresby u dětí i dospělých. Výcvik rozšíří vaše znalosti o kreativním vzdělávání. Nabídne vám nový, respektující přístup ke klientům a naučí vás vést výtvarný ateliér tohoto typu. Výcvik obsahuje teoretickou i praktickou část (přednášky, projekce obrazů, vlastní malování, diskuse, práce s reálnými klienty).

Lektoruje: Martina Weißgerber (Německo, Francie), žačka Arno Sterna, praxe 30 let, arteterapeutka (RFA – Státní arteterapeutický diplom) a psychoterapeutka (Evropský certifikát psychoterapeuta).

Výcvik probíhá v angličtině, vše je tlumočeno do češtiny. Lektorka hovoří také německy a francouzsky. Kapacita výcviku je 15 studentů.

Garantováno Českou arteterapeutickou asociací.

 Pro zařazení do výcviku není nutná předchozí kvalifikace ani vzdělání. Absolvent výcviku získá oprávnění provozovat ateliér vedený metodou Arno Sterna pouze tak, jak je školena, bez úprav. Možné provozovat ateliér ve školách, volnočasových centrech, soukromě...

Místo: Praha 10,  Holandská 19, Alfa ateliér

Termíny:  Formou intenzivních víkendových bloků, 3 x 3dny, celkem 66 hodin.  1. blok: 22.-24.10. 2021 , 2. blok: 17.-19.12. 2021, 3. blok 18.-20.2. 2022

Cena výcviku: 39 000 Kč

Výcvik již probíhá.  

V ateliéru Arno Sterna v Paříži.

Platební podmínky: Podmínkou platného přihlášení je poslat emailem vyplněnou přihlášku a zaplatit zálohu ve výši 50% , tj. min. 20 000Kč. To vše do 15. 9. 2021. Druhá polovina ceny je splatná do 31. 12. 2021. Je možné platit v jedné částce.

Číslo účtu:  mBank 670100 - 221 573 7957/6210, do poznámky uveďte své jméno a Výcvik výtvarné exprese.

Pro  zájemce ze Slovenska platí stejné podmínky.

V případě pandemických restrikcí nařízených vládou (lockdown, zákaz skupin lidí...) budeme postupovat dle smlouvy. Tj. maximálně 3 dny výcviku (teorie) online formou/ přesun termínů dohodou. Výcvik je koncipován jako praktický.

Stornopodmínky: Přihláška je platná po složení zálohy do 15. 9. 2021. Do tohoto data je záloha vratná.  Zaplacením zálohy vzniká souhlas se stornopodmínkami. Od 16. 9. do 30. 9. platí 50% storno ze zálohy, od 30. 9. je 100% stornopoplatek.

Další informace emailem:  info@alfaatelier.cz 


Lidé v ateliéru

Image
Andrea Hlubučková

psycholožka, psychoterapeutka, arteterapeutka


Image
Andrea Hanzlová

psychoterapeutka, arteterapeutka


 

Galerie

Záběry z ateliéru:

Letáky našich programů:

Kontakt


Navštivte nás. Schůzku je potřeba předem domluvit.

Pokud nám pošlete zprávu a uvedete své osobní údaje, souhlasíte s jejich zpracováním. Kontakty ani osobní údaje neposkytujeme třetí straně a slouží pouze k účelu, za kterým je poskytujete.

Jak k nám:  tram: 4, 13, 22 zastávka Vršovické náměstí, bus 101, 135 zastávka Slovinská;

Parkování v ulici s parkovacími hodinami (30Kč/1h).

Adresa: Holandská 19, Praha 10 Vršovice

Tel.: 732 675 559 (Andrea Hlubučková)
info@alfaatelier.cz