Prostor pro váš vnitřní prostor


O ateliéruPROSTOR PRO KREATIVNÍ TERAPII

POSLÁNÍ:

 • Alfa ateliér je prostor pro kreativní terapii a svobodnou tvorbu. Nabízíme arteterapeutické a výtvarně seberozvojové programy.
 • Programy zahrnují individuální sezení, tematizované kurzy a  otevřený ateliér.
 • Pracujeme s dětmi i dospělými.
 • Věříme, že tvořivost je přirozenou součástí vyváženého zdravého života a její rozvíjení nás obohacuje, přináší radost a odpočinek. Nový bílý papír nám dává šanci vytvořit nový tvar, dát nový směr a novou barvu a tak rozvíjet svou zkušenost.
 • Věříme, že proces tvoření je léčivý.

CÍLE: 

 • Usilujeme o to, aby více a více lidí mohlo z tvořivosti čerpat.
 •  Vytváříme prostor  pro svobodnou tvorbu.
 •  Arteterapii a artepsychoterapii poskytujeme lege artis v oboru terapeutických a psychologických služeb.

AKTUÁLNĚ: Respektujeme aktuální vládní nařízení ohledně setkávání lidí.  Pracujeme  online či osobně za zvýšených hygienických pravidel. Informujte se emailem!

PROSTOR PRO OSOBNÍ ROZVOJ, KREATIVITU, SVOBODNÉ SPOČINUTÍ ČI SPONTANEITU


Programy v Alfa Ateliéru jsou vedeny lektorkami s komplexním psychoterapeutickým a arteterapeutickým vzděláním. Pracují pod supervizí a dále se vzdělávají. Mají tak plné kompetence k tomu, aby s vámi pracovaly na tématech:

 • potíže se vztahy – v rodině, ve škole, v zaměstnání
 • zdravotní potíže – úzkosti, deprese, nemoci psychosomatického původu
 • výchovné potíže – od batolat po dospívající
 • trauma – tělesné a/nebo psychické zranění
 • potíže s koncentrací, se soustředěním
 • těžko se rozhodujete, potřebujete podpořit
 • sebevyjádření, sebejistota

Ateliér


Ateliér pro kreativní terapii, arteterapii a další terapeutické a rozvojové aktivity.


Zobrazit více

Program


Artepsychoterapie, skupiny, otevřený ateliér, malování jako hra atd.


Zobrazit více

Vzdělávání


Pořádáme výcviky a kurzy z oblasti arteterapie. Aktuálně výcvik v Jeu de peindre.

Zobrazit více

Lidé


Lektorky a terapeutky - seznamte se s námi:


Zobrazit více


Program

Aktuálně:

 • Skupinová arteterapie pro ženy - AKTUÁLNĚ:  Skupina probíhá a nelze se do ní hlásit. Předběžně lze vyjádřit zájem o běh od září 2021.  -  Podvečerní skupina je prostor, kde můžete tvořit, objevovat sami sebe, dotýkat se svých silných i křehkých částí, hledat své potřeby a nové pohledy na situace ve vztahu k sobě, k druhým či ke světu. Můžete své životní situace "ztvárnit, vidět, prožít a přetvořit".  Nejde o to být umělec. Arteterapie nabízí prostředek k vyjádření jinak než slovy.  Pro koho je skupina určena? Pro dospělé ženy, kteří se chtějí vyjadřovat jinak než slovy.  Témata: ženství, mateřství nebo ne-mateřství, mapování současné situace, prozkoumání různých směrů, mezilidské vztahy, komunikace, konflikty, péče o sebe,  zdraví tělesné i duševní,  sebejistota atd. Kdy a kde:  Čtvrtky 1x 14 dní, trvání 17.30 - 19.30. Od 1.10. do 27.5. 2021. Počet členů skupiny: 8 + 2 terapeutky. V případě vládou nařízené karantény vedeme skupinu online. Cena za jedno setkání je  400,-  Platby předem pololetně.  Stornopodmínky: po zahájení 100%. Přihlášky na email info@alfaatelier.cz . Vedou Andrea Hlubučková a Andrea Hanzlová.
 • Malování jako hra - AKTUÁLNĚ: Pozastaveno.  Posílejte předběžné přihlášky. - program svobodného malování podle Arno Sterna. Děti od 5 let i dospělí společně. Skupinka do 10 účastníků.  Každý čtvrtek 15.30 - 17:00.  Cena na pololetí - 3500,-Kč (14 setkání). Přihlášení na info@alfaatelier.cz Vede A. Hlubučková

............................................................

Malování jako hra -Sebevyjádření. Spontaneita. Svoboda spolu s danými pravidly a hranicemi. Dotkněte se svých zdrojů.

Zveme vás k objevování vašeho vnitřního světa. Povzbuzujeme spontánní projev, nikdo neinterpretuje, nehledá významy, nesoutěžíme, není zde dosahování cílů, není zde hodnocení a nároky. Jen vy a barvy.

Dospělým program přináší odpočinek, uvolnění a harmonii. Můžete stvořit nový svět, dostat se k sobě samému.

Dětem program přináší kreativitu, samostatnost, sebedůvěru. Lepší soustředění a průpravu pro psaní a další školní dovednosti.

____________________

Proběhlo: 

rok 2020:

 • Setkávání s arteterapií - pravidelná arte skupinka 1x měsíčně, březen-červen online přes ZOOM
 • Malování jako hra - středy od září do ledna
 • Vision Board - 8. ledna

rok 2019:

 • Přichází po sametu - arte happening jako oslava výročí revoluce 1989.
 • Týden uměleckého vzdělávání a výtvarné tvorby - www.amaterskatvorba.cz
 • Sochy podle Miró - květen 2019
 • Koláž a Kolář - únor 2019
 • Vision Board - 4.1.2019, společná tvorba vizí pro nový rok

rok 2018:

 • Hra malováním - září-prosinec 2018
 • Objevuji akvarel - červenec 2018
 • Čáry a uzemnění - červenec 2018
 • Já jako krajina - červen 2018


Vzdělávání

VÝCVIK – JEU DE PEINDRE

DRUHÝ BĚH VÝCVIKU "MALOVÁNÍ JAKO HRA" -  2021

V ateliérech Closlieu francouzského pedagoga a výzkumníka Arno Sterna  se již 70 let mohou děti i dospělí svobodně vyjadřovat a podporovat svou koncentraci, spontaneitu a autenticitu. Arno Stern objevil systém znaků  "formulaci"  vyjadřovaný skrze "Malování jako hra – Jeu de peindre“, a rozvinul metodu, jak podporovat ony procesy. Více na webu A. Sterna.

Tento výcvik vás provede teorií znaků a vývoje malby a kresby u dětí i dospělých. Výcvik rozšíří vaše znalosti o kreativním vzdělávání. Nabídne vám nový, respektující přístup ke klientům a naučí vás vést výtvarný ateliér tohoto typu. Výcvik obsahuje teoretickou i praktickou část (přednášky, projekce obrazů, vlastní malování, diskuse, práce s reálnými klienty).

Lektoruje: Martina Weißgerber (Německo, Francie), žačka Arno Sterna, praxe 25 let, arteterapeutka (RFA – Státní arteterapeutický diplom) a psychoterapeutka (Evropský certifikát psychoterapeuta).

Výcvik probíhá v angličtině, vše je tlumočeno do češtiny. Lektorka hovoří také německy a francouzsky. Kapacita výcviku je 12 studentů.

Garantováno Českou arteterapeutickou asociací. Budeme žádat o akreditaci Ministerstva školství, ale nyní nemůžeme zaručit.

Absolvent výcviku získá oprávnění provozovat ateliér vedený metodou Arno Sterna pouze tak, jak je školena, bez úprav.

Místo: Praha 10,  Holandská 19, Alfa ateliér

AKTUÁLNĚ COVID: Výcvik  se bude konat až budeme moci garantovat osobní účast na praxi a sebezkušenost. Považujeme ji za klíčovou. Zájemci se můžete hlásit emailem! 

Termíny:  Formou intenzivních víkendových bloků, 3 x 3dny, celkem 66 hodin. Termíny vyhlásíme, až bude možné pracovat ve skupinách osobně.

Cena výcviku: 38 000 Kč

Již nyní se můžete předběžně hlásit.  Pro zařazení do výcviku není nutná předchozí kvalifikace ani vzdělání.

Platební podmínky: Podmínkou platného přihlášení je poslat emailem vyplněnou přihlášku a zaplatit zálohu ve výši 50% , tj. min. 19 000Kč. To vše do XX. Druhá polovina ceny je splatná do XX. Je možné platit v jedné částce.

Číslo účtu:  mBank 670100 - 221 573 7957/6210, do poznámky uveďte své jméno a Výcvik Jeu de peindre

Pro  zájemce ze Slovenska nás kontaktujte.

Stornopodmínky: Přihláška je platná po složení zálohy do XX. Do tohoto data je záloha zcela vratná. Od XX do XX platí 50% storno ze zálohy, od XX je 100% stornopoplatek.

Další informace emailem:  info@alfaatelier.cz 


Lidé v ateliéru

Image
Andrea Hlubučková

psycholožka, psychoterapeutka, arteterapeutka


Image
Andrea Hanzlová

psychoterapeutka, arteterapeutka


 

Galerie

Záběry z ateliéru:

Letáky našich programů:

Kontakt


Navštivte nás. Schůzku je potřeba předem domluvit.

Pokud nám pošlete zprávu a uvedete své osobní údaje, souhlasíte s jejich zpracováním. Kontakty ani osobní údaje neposkytujeme třetí straně a slouží pouze k účelu, za kterým je poskytujete.

Jak k nám:  tram: 4, 13, 22 zastávka Vršovické náměstí, bus 101, 135 zastávka Slovinská;

Parkování v ulici s parkovacími hodinami (30Kč/1h).

Adresa: Holandská 19, Praha 10 Vršovice

Tel.: 732 675 559 (Andrea Hlubučková)
info@alfaatelier.cz