Prostor pro kreativní terapii 

Když slova nestačí...

NOVĚ OTEVŘENÝ PROSTOR PRO KREATIVNÍ TERAPII A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ.

Zveme vás do ateliéru pro kreativní terapii. Jeho vznik je inspirován "closlieu" proslulého francouzského pedagoga Arno Sterna.  Tento prostor představuje chráněné místo, odříznuté od vnějšího světa. Tam, kde jsou si všichni návštěvníci rovni, může vznikat zvláštní atmosféra povzbuzující kreativitu a uvolnění.  Stimuluje vlastní sebeuzdravující schopnosti každého z nás. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru.

Prostor ateliéru je uzpůsoben společné tvorbě, společnému malování. Můžete se přihlásit na skupinovou hodinu či mít individuální program. Napiště nám.


PRACUJEME S TÉMATY, KTERÁ SI PŘINESETE ČI KTERÁ VYVSTANOU BĚHEM MALOVÁNÍ.

Programy v Alfa Ateliéru jsou vedeny lektorkami s komplexním psychoterapeutickým a arteterapeutickým vzděláním - viz Lidé v ateliéru.  Pracují pod supervizí a dále se vzdělávají. Mají tak plné kompetence k tomu, aby s vámi pracovali na tématech, která vás pálí: 

- potíže se vztahy - v rodině, ve škole, v zaměstnání

- zdravotní potíže - úzkosti, deprese, nemoci psychosomatického původu

- výchovné potíže - děti od 1 roku po dospívání

- trauma - tělesné a/nebo psychické zranění